Bizi Arayın ;
0212 679 06 02

Vekalet Bilgileri

Noterler ya da konsolosluklar tarafından düzenlenecek
vekaletnameler için gerekli bilgiler 
 
  • * Genel Vekaletname Örneğini İndirin

  • * Boşanma vekaletnamelerinin resimli ve “boşanmaya özel” olduğu notere ya da konsolosluk görevlisine açıkça belirtilmelidir.
     
  • * Yabancı Boşanma Kararının Tenfizi için Gereken Vekaletname Örneğini İndirin

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne vekil aracılığı ile başvuruda bulunmak isteyen kişilerin aşağıdaki “Yetki Belgesi”ni doldurarak imzalaması gerekmektektedir. Belgenin Noter tarafından imzalanması gerekmemektedir ancak Mahkeme kalemi, ilerde doğabilecek karışıklıkların önlenmesi amacıyla, nüfus cüzdanının ön yüzünün fotokopisinin yetki belgesine eklenmesini talep etmektedir.
 

  • * AHİM’ne başvurular için kullanılacak yetki belgesini (vekaletname) İndirin

 

NOTERDEN ÇIKARTILACAK GENEL DAVA VEKALETİNE EKLENECEK YETKİLER….

,.. ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan feragate, feragati davayı kabule veya redde, temyizden feragate, temyizden feragati kabule, arabuluculuk ve alternatif uyuşmazlık çözüm toplantılarına katılmak, her çeşit bilgi ve belgeyi imzalamak, icra takibinde bulunmaya, icra ihalelerine iştirake, pey sürmeye, teminat yatırmaya ve geri almaya, mal beyanında bulunmaya, mahcuz malları teslim almaya ve adıma kayıt ve tescil ettirmeye, yargılamanın iadesini istemeye, davanın tamamını ıslah isteminde bulunmaya, ,Şirketi temsilen her çeşit davayı açmaya ,şirketi temsilen her çeşit ihtarnameyi çekmeye ,şirketi temsilen alınmış ipoteklerin paraya çevrilmesi için gerekli tüm iş ve işlemleri yapmaya ,dava ve icra takipleri açmaya , şirkete  ait tüm  işlemleri yapmak için tüm kamu ve özel kurumlar nezdinde işlemleri yürütmeye ; bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle, ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı olarak kullanmak üzere...

“Abide-i Hürriyet Cad. No:203 Aykaç Plaza K:4 D:11  Şişli / İstanbul ” adresinde faaliyet gösteren ŞİŞLİ Vergi Dairesine Kayıtlı 71071039176 TC kimlik nolu İstanbul Barosu avukatlarından AV. FETİYE ÖZ YILDIZ  ile

“ Abide-i Hürriyet Cad. No:203 Aykaç Plaza K:4 D:11  Şişli / İstanbul ” adresinde faaliyet gösteren ŞİŞLİ Vergi Dairesine Kayıtlı 30370911644  TC kimlik nolu İstanbul Barosu avukatlarından AV. CEM YILDIZ ‘ı vekil tayin ettim.

Facebook Twitter Instagram